Paczka Szkoleniowa ONLINE

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje: dostęp do nagranego szkolenia
  online  zamieszczonego na platformie, (dzięki
  temu może skorzystać ze szkolenia w dogodnym dla siebie czasie),

 • Materiały w formacie pdf na e-mail oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Uczestnik ma możliwość konsultacji z wykładowcą w formie mailowej i telefonicznej

Webinarium Otwarte

 • Zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy internetowej w określonym terminie, po zebraniu się grupy

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Uczestnik ma możliwość konsultacji z wykładowcą w trakcie trwania szkolenia oraz w formie mailowej i telefonicznej po szkoleniu

Szkolenia Korespondencyjne

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Uczestnik ma możliwość konsultacji z wykładowcą w trakcie trwania szkolenia oraz w formie mailowej i telefonicznej po szkoleniu

Webinarium Zamknięte

 • Zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy internetowej w określonym terminie, dla konkretnej grupy/urzędu

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Uczestnik ma możliwość konsultacji z wykładowcą w trakcie trwania szkolenia oraz w formie mailowej i telefonicznej po szkoleniu