POWIATOWE URZĘDY PRACY 100%
WARSZTATY DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DORADCY KLIENTA: POŚREDNIKA PRACY, DORADCY ZAWODOWEGO, SPECJALISTY DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTY DS. PROGRAMÓW – DOSTOSOWUJĄCE JE DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WPROWADZONE USTAWĄ O DODATKU SOLIDARNOŚCIOWYM PRZYZNAWANYM W CELU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM COVID-19
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ŁÓDŹ, ul. Piłsudskiego 27 – Hotel CAMPANILE
10:00-16:00
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROCEDURY
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19-PROCEDURY DOTYCZĄCE REJESTROWANIA OŚWIADCZEŃ, WYDAWANIA INFORMACJI STAROSTY ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W PUP
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
WARSZTATY DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DORADCY KLIENTA: POŚREDNIKA PRACY, DORADCY ZAWODOWEGO, SPECJALISTY DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTY DS. PROGRAMÓW – DOSTOSOWUJĄCE JE DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
ROLA I ZADANIA DORADCY KLIENTA INDYWIDUALNEGO W TWORZENIU ORAZ REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
Szkolenie Korespondencyjne / Szkolenie Webinarowe Zamknięte
Materiały on-line
NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- FUNDAMENTALNE ZMIANY PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DLA WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCJI
Szkolenie korespondencyjne / Szkolenie webinarowe zamknięte
Materiały on-line
ZAMÓWIENIA DO 130 TYS. W NOWEJ USTAWIE PZP - OBOWIĄZKOWE ZMIANY I NOWOŚCI W REGULAMINACH
Szkolenie korespondencyjne / Szkolenie Webinarowe Zamknięte
Materiały On-line