POWIATOWE URZĘDY PRACY 100%
WDRAŻANIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA (OBIEGU) DOKUMENTACJĄ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I ZWIĄZANA Z TYM MODERNIZACJA INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ I JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT
ŁÓDŹ, ul. Piłsudskiego 27 – Hotel CAMPANILE
10:00-16:00
PRAKTYCZNA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W OBLICZU COVID 19. UDZIELANIE POMOCY KONTRAHENTOM PUP ORAZ EFEKTYWNA AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH NA OBECNYM RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI STOSOWANYCH PRZEPISÓW, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASAD MONITOROWANIA I KONTROLI ZAWARTYCH UMÓW
ŁÓDŹ, ul. Piłsudskiego 27 – Hotel CAMPANILE
10.00-16.00
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROCEDURY
ŁÓDŹ, ul. Piłsudskiego 27 – Hotel CAMPANILE
10.00-16.00
PRAKTYCZNA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W OBLICZU COVID 19. UDZIELANIE POMOCY KONTRAHENTOM PUP ORAZ EFEKTYWNA AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH NA OBECNYM RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI STOSOWANYCH PRZEPISÓW, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASAD MONITOROWANIA I KONTROLI ZAWARTYCH UMÓW
Rzeszów, ul. Langiewicza 29A – Centrum Konferencyjne HETMAN
10.00-16.00
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROCEDURY
Rzeszów, ul. Langiewicza 29A – Centrum Konferencyjne HETMAN
10.00-16.00
WDRAŻANIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA (OBIEGU) DOKUMENTACJĄ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I ZWIĄZANA Z TYM MODERNIZACJA INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ I JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT
Kraków HOTEL WYSPIAŃSKI, ul. Westerplatte 15
10:00-16:00
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19-PROCEDURY DOTYCZĄCE REJESTROWANIA OŚWIADCZEŃ, WYDAWANIA INFORMACJI STAROSTY ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W PUP
Rzeszów, ul. Langiewicza 29A – Centrum Konferencyjne HETMAN
10.00-16.00
PRAKTYCZNA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W OBLICZU COVID 19. UDZIELANIE POMOCY KONTRAHENTOM PUP ORAZ EFEKTYWNA AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH NA OBECNYM RYNKU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI STOSOWANYCH PRZEPISÓW, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASAD MONITOROWANIA I KONTROLI ZAWARTYCH UMÓW
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROCEDURY
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19-PROCEDURY DOTYCZĄCE REJESTROWANIA OŚWIADCZEŃ, WYDAWANIA INFORMACJI STAROSTY ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W PUP
Kraków HOTEL WYSPIAŃSKI, ul. Westerplatte 15
10.00-16.00
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19-PROCEDURY DOTYCZĄCE REJESTROWANIA OŚWIADCZEŃ, WYDAWANIA INFORMACJI STAROSTY ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W PUP
LUBLIN, Hotel VICTORIA, ul. Narutowicza 58/60
10.00-16.00
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WPROWADZONE USTAWĄ O DODATKU SOLIDARNOŚCIOWYM PRZYZNAWANYM W CELU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM COVID-19
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19-PROCEDURY DOTYCZĄCE REJESTROWANIA OŚWIADCZEŃ, WYDAWANIA INFORMACJI STAROSTY ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W PUP
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE COVID-19-PROCEDURY DOTYCZĄCE REJESTROWANIA OŚWIADCZEŃ, WYDAWANIA INFORMACJI STAROSTY ORAZ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ W PUP
WROCŁAW, Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88
10.00-16.00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sample Description
I część - 09:00-12:00 II część - 13.00-15.00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
LUBLIN, Hotel VICTORIA, ul. Narutowicza 58/60
10:00-16:00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rzeszów, ul. Langiewicza 29A – Centrum Konferencyjne HETMAN
10:00-16:00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 123 – Golden Floor
10:00-16:00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WROCŁAW, Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88
10:00-16:00
EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA I KOSZTOWA PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ŁÓDŹ, ul. Piłsudskiego 27 – Hotel CAMPANILE
10:00-16:00
ROLA I ZADANIA DORADCY KLIENTA INDYWIDUALNEGO W TWORZENIU ORAZ REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
Szkolenie Korespondencyjne / Szkolenie Webinarowe Zamknięte
Materiały on-line
NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- FUNDAMENTALNE ZMIANY PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DLA WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCJI
Szkolenie korespondencyjne / Szkolenie webinarowe zamknięte
Materiały on-line
ZAMÓWIENIA DO 130 TYS. W NOWEJ USTAWIE PZP - OBOWIĄZKOWE ZMIANY I NOWOŚCI W REGULAMINACH
Szkolenie korespondencyjne / Szkolenie Webinarowe Zamknięte
Materiały On-line