Zapraszamy na SZKOLENIA BIZNESOWE 100%
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA OPERACJI W 2019 ROKU – USTRUKTURYZOWANA FAKTURA
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W PROJEKTACH UNIJNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 9 WRZEŚNIA 2019
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
ZAMKNIĘCIE ROKU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I ZMIANY W OBOWIĄZKACH PŁATNIKA W ROKU 2019
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
JAK ZATRUDNIĆ DOBREGO PRACOWNIKA, CZYLI REKRUTACJA W PRAKTYCE
Cała Polska
Do Uzgodnienia
Do Uzgodnienia
MICROSOFT EXCEL – KURS ZAAWANSOWAN
Cała Polska
Do Uzgodnienia
Do Uzgodnienia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, TRENING POTENCJAŁU MENADŻERSKIEGO
Cała Polska
Do Ustalenia
Do Ustalenia