ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100%
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
WZORY FORMULARZY DEKLARACJI I INFORMACJI W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU
Częstochowa, Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH MELDUNKOWYCH. MELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW
Częstochowa, Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
EWIDENCJA KSIĘGOWA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. POWIĄZANIA EWIDENCJI BUDŻETU Z EWIDENCJĄ URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121 - Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
10:00 -15:00