ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100%
INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Sample Description
I część - 10:00-12:00 II część - 12.30-15.00
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH BUDŻETU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2020 ROK
Sample Description
I część - 10:00-12:00 II część - 12.30-15.00
RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
Sample Description
Godziny: 10:00 -15:00
RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
Sample Description
10:00 -15:00
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH BUDŻETU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2020 ROK
Sample Description
I część - 10:00-12:00 II część - 12.30-15.00
ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 ASPEKTY RACHUNKOWE I ZAGADNIENIA PODATKOWE
Sample Description
Godziny: I część - 10:00-12:00 II część - 12.30-15.00
GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ W ODNIESIENIU DO ZMIAN PODATKOWYCH 2020 R. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDÓW
10:00 -15:00
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W PRAKTYCE JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH
10:00 -15:00
NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- FUNDAMENTALNE ZMIANY PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DLA WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCJI
10:00-15:00
WYCINKA ZIELENI W 2020 R. – OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW
10:00 -15:00