ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100%
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W 2020 ROKU
Częstochowa, Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
ZASIŁKI Z FUNDUSZU CHOROBOWEGO ORAZ WYPADKOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD STYCZNIA 2020 ROKU
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
ŁÓDŹ, ul. Piłsudskiego 27 – Hotel CAMPANILE
10:00 -15:00
GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ W ODNIESIENIU DO ZMIAN PODATKOWYCH 2020 R. W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDÓW
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN
Katowice, ul. Stawowa 10 Europrofes
10:00 -15:00
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W PRAKTYCE JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH
Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121 - Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny
10:00 -15:00
NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI- FUNDAMENTALNE ZMIANY PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH DLA WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCJI
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00-15:00
WYCINKA ZIELENI W 2020 R. – OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
10:00 -15:00
ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 - ASPEKTY RACHUNKOWE I ZAGADNIENIA PODATKOWE
Częstochowa Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
Sample Description